Psikodiyalektik terapist olma sürecine katılabilmek için ruh sağlığı alanında çalışıyor olma ön şartı vardır. 

Başvuran kişi bir öngörüşme yapmayı, sonrasında dernekteki psikodiyalektik terapistlerce yürütülen psikodiyalektik terapi gruplarından birinde yer almayı ve dernek bünyesinde planlanmış olan kuramsal çalışmalara katılmayı kabul etmiş sayılır.

Birinci yılın sonunda aday ile bir değerlendirme görüşmesi yapılır. Görüşme kişinin dernek ve grup içi sorumluluklarına odaklanır ve psikodiyalektik terapi anlayışının içselleştirilme düzeyi değerlendirilir.

Aday değerlendirme sonucu olumlu olursa yeni açılan bir psikodiyalektik terapi grubunda yardımcı terapist olarak yer alabilir. Bu değerlendirme görüşmeleri her yıl dönem sonunda, kişinin psikodiyalektik terapist olmayı hak ettiği ana kadar düzenli gerçekleştirilir.

Aday ikinci yılda da teorik ve uygulama seminerlerine devam etme yükümlülüğündedir.

İkinci yıl sonundaki değerlendirme olumlu olduğunda aday kendi psikodiyalektik terapi grubunu açabilir. Bu süreçte dernek bünyesindeki terapistlerden kendine bir danışman seçer.

Ayrıca üçüncü yıl ve dördüncü yıl içinde adayın kendisinin önerdiği bir alanda özgün bir ders hazırlama ve yine özgün bir makale yazıp dernek üyeleriyle tartışma sorumluluğu vardır.

Dördüncü yıl içinde adayın bir iş yeri veya sivil toplum kuruluşu içinde gerçekleştireceği ve çalışma koşullarına odaklanan ‘geniş grup’ deneyimini planlama, uygulama ve yazıya dönüştürme sorumluluğu vardır. Bu çalışma da dernek üyelerinin olduğu bir toplantıda hep birlikte değerlendirilir.

Dört yıllık teorik ve uygulama eğitimi sonunda, üçüncü yılda açtığı psikodiyalektik grup terapisinin halen sürmesi koşuluyla aday ‘psikodiyalektik terapist’ sanını almaya ve Halk İçin Psikoterapi Derneği ’nin bunu belirten belgesini almaya hak kazanır.

Dört yıl boyunca adayın herhangi bir grubu veya kişiyi aşağılama, değersizleştirme, ırkçı, damgalayıcı, ayrımcı düşüncelerini kamuya açıklama hallerinde kendi üyesi olduğu terapi grubunda terapisini sürdürebilir, fakat terapist adaylığı iki yıl ertelenir.