Halk İçin Psikoterapi Derneği Ağustos 2023 yılı içinde kurulmuştur.

Derneğin kuruluşu öncesi yaklaşık iki yıl Psikodiyalektik Çalışma Grubu olarak kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sözkonusu çalışmaların özellikle üç dinamiği vardı: başta Freud’un metinleri olmak üzere psikanaliz, diyalektik düşünce ve Anadolu’nun kültürel birikimi…

Psikoterapi hizmetlerinin toplumda etkin ve ulaşılabilir olmasının koşullarını yaratmak Halk İçin Psikoterapi Derneği’nin önceliğidir. Bu amaç doğrultusunda bireysel psikoterapi ile grup psikoterapilerinin, bireysel olan ile toplumsal olanın en etkin sentezini oluşturmak, bu konuda kuramsal çalışmalar yapmak ve yöntem araştırmaları gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

Halk İçin Psikoterapi Derneği söz konusu hedefleri gerçekleştirmek için Psikodiyalektik kavramını merkez alan teorik ve klinik eğitimler yapmayı, bu eğitimler sonucunda “psikodiyalektik psikoterapistler” yetiştirmeyi planlamaktadır.

Derneğin kurucu üyeleri: 

  • Berna Beyhan, 
  • Cemal Dindar, 
  • Cengiz İpek,
  • Harun Çıkrıkcı, 
  • Salman Ünlügedik, 
  • Serkan Acar, 
  • Şamil Saribaş,
  • Şorej Geçirgen, 
  • Vesile Çetin Kazak