Eşitlikçilik ve insan hakları temelli etik ilkelerin belirlendiği metin yakında paylaşılacaktır.