Halk için psikoterapi talebi, ruhsallık bilgisi ve uygulamalarının demokratikleşmesi sürecinin bir durağıdır. 

Bu sürecin başlangıç anı olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doksanların ortasında hastane içinde yayınlanan aura gazetesini alabiliriz.

Doksanlı yıllar ruh sağlığı hizmetlerinde organikçiliğin ve başta ilaç tedavisi olmak üzere biyolojik tedavilerin egemenliğinin pekiştiği, ilaç firmalarının yeni piyasaya sürdükleri antipsikotik ve antidepresanları ‘bu bir devrim’ nidalarıyla pazarladıkları dönemdir. Halk için psikoterapi ve “Birlikte iyileşeceğiz” şiarına bir başlangıç cümlesi aranacaksa Bakırköy’de Nevroz Kliniği şefi Ali Nahit Babaoğlu'nun bir söyleşide dile getirdiği ve psikiyatri kurumunun işlevini özetleyen sözü hatırlanabilir: "Bizler ilaç şirketlerinin ileri karakollarıyız.”

Aura gazetesi Bakırköy’de yatan hastaların, bahçıvanından klinik şeflerine çalışanlarının hep birlikte yarattıkları bir gazeteydi. İstanbul Tabip Odası’nın hastane temsilciliğince çıkartılıyordu. O süreçte özellikle iki adın emekleri taşıyıcı olmuştu: Dr. Ahmet Coşkun ve Dr. Cemal Dindar.

Gazete, daha sonra dergi olarak da yayınlandı ve altı sayı çıktı. Bir dönem, öncülü Şizofrengi dergisinin yarattığı alanda yeni kuşakların bildiği bir dergi oldu.

Halk için psikoterapi şiarının daha çok teorik arayışla öne geçseler de iki durağından daha söz etmek gerekir. Bunlardan biri Akıl Defteri dergisidir. Sayıların temalarına bakıldığında bu arayışın kapsamı daha iyi görülebilir: Devrim ve Bilinçdışı, Ütopya ve Melankoli, İktidar ve Paranoya, Şiddet ve Kimlik, Devlet ve İntihar… Genel olarak Freud’un kuramına dönüş, eşitlikçi toplum teorileri ve yaşadığımız toprakların kültürüyle birlikte düşünme iddiasını taşıyan dergi çevresi daha sonra Psikodiyalektik Araştırmalar Derneği’ni kurdu.

Psikodiyalektik Araştırmalar Derneği’nin, 2013 yılında kapanana değin yaptığı çalışmalar ‘halk için psikoterapi’ ve ruhsallık bilgisinin ve uygulamalarının eşitlikçi bir ilke ile yeniden düşünülmesi arayışının teorik zeminini oluşturmaktadır.