Halk İçin Psikoterapi Derneği’nin çağrısı ruh sağlığı alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi ülküsünde ortaklaşmaktır. Yalnız ülkemizde değil tüm dünyada ruhsallık bilgisinin oluşturulmasını ve bu bilginin uygulanmasını, ruh sağlığı hizmetlerini de belirleyen eşitsizlikler temel bir insan hakkı ihlaline dönüşmüştür.

Ruhsallık alanında değerli bir bilgi birikmiştir ve bu bilgiye ulaşmak ve ondan yararlanmak insan hakkıdır.

Bu hakkı tanımayan her türlü uygulama ve mesleki pratik, mevcut toplumsal sistemde eşitsizliklerin yeniden üretilmesinde işlev üstleniyor.

“Yoksullara ilaç, varsıllara terapi” şiarına karşı, gerçekte psikoterapi bilgisi ve pratiğini dönüştürmeyi, demokratikleştirmeyi öneriyoruz.

Birlikte iyileşebiliriz.

Bunun olanakları ruhsallık bilgisinde var ve birlikte bu bastırılmış olanakları hatırlamak, yeniden düşünmek ve toplumsal pratiğimize katmak istiyoruz. Çağrımız bu çabayadır…