Halk için Psikoterapi Derneği Birinci Genel Kurul Toplantı İlanı

Halk İçin Psikoterapi Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığından;


 Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Halk İçin Psikoterapi Derneği Tüzüğü ve Geçici Yönetim Kurulumuzun 28/01/2024 tarihli kararına istinaden;

Halk için Psikoterapi Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısının  17/02/2024 tarihinde İBB Şişli Habitat Kütüphanesi 6 Nolu Salon Abide-i Hürriyet cad. No:211 Şişli/İSTANBUL adresinde saat 13.00’te, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10/03/2024 tarihinde Fulya Aytekin Kotil cad. No:27/5 Şişli/İSTANBUL adresinde saat 14.00’te aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama

2-Divan Başkanlığı seçimi

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4-Geçici Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

5-Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve dernek gelir-gider durumunun okunması, müzakeresi ve Geçici Yönetim Kurulunun ibrasının oya sunulması

6- Dernek yeni faaliyet dönemi tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7- Tüzük değişikliğinin her bir madde üzerinden görüşülmesi, değişik ve ilave maddelerin ayrı ayrı oylanması ve karara bağlanması

8-Dernek organlarının; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi ile Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerinin, Bilim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin, Eğitim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

9-Dilek ve temenniler

10-Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verilmesinin oya sunulması

11-Kapanış.


Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.


Halk İçin Psikoterapi Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı


Cemal DİNDAR