Halk İçin Psikoterapi Derneği Birinci Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Halk İçin Psikoterapi Derneği, psikoterapi hizmetlerinin toplumda etkin ve ulaşılabilir olmasının koşullarını yaratmak ve ruhsallık bilgisini eşitlikçilik ilkesini temel etik ilke kabul ederek yeniden düşünmek amacıyla Eylül 2023 yılında kurulmuştur.

17 Şubat 2024 tarihinde dernek üyelerimizin katılımıyla saat 13.00'da İBB Habitat Kütüphanesinde kapalı oylama ile yapılan seçimle yeni kurullarımız oluşturulmuş ve geçici yönetim kurulu görevini yeni yönetim kuruluna devretmiştir.

Önceki yönetim kurulu üyelerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulumuza çalışmalarında başarılar diliyoruz.Halk için Psikoterapi Derneği adına,

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Dindar


Yönetim Kurulu